Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ban Quản lý Chợ Hoàng Hoa Thám

 

 
 
 
Trưởng ban
Mai Thị Thanh Hà
ĐT: 38428525 - 0909.325.640
Phó Trưởng ban
Phùng Khắc Hoan
ĐT: 38100442 - 0908.598.776
Thư điện tử: pkhoan.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó Trưởng ban
Nguyễn Thị Thùy Dương
ĐT: 38428525 - 090.205.2277
Thư điện tử: nttduong.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

- Địa chỉ: Số 19 – Hoàng Hoa Thám, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 38.3428.525, 38.3108.442, 8.3100.950, . Fax: 8.3108.335.
- Email: bqlchht.tanbinh@tphcm.gov.vn.
- Mã số thuế: 0305127427.
- Mã tài khoản: 945.031200011 kho bạc Nhà nước quận Tân Bình.
- Tổng số quầy sạp, kios (trong nhà lồng chợ): 865.
- Tổng số hộ hiện đang kinh doanh: 799 hộ. Trong đó: khu vực bên trong chợ: 409 hộ; khu vực khu phố chợ: 390 hộ.

Chợ Hoàng Hoa Thám, được xây dựng vào năm 1990, hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 1991, là một trong bốn chợ thuộc quản lý của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình, là chợ truyền thống hoạt động kinh doanh mua bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày cho cư dân địa phương.

Chợ nằm toạ lạc tại số 19 đường Hoàng Hoa Thám phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Diện tích khuôn viên: 3.014 m2 và được bao bọc xung quanh là những dãy nhà dân cư, hình thành nên khu phố chợ.

Chợ thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 1991 của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình. Ban quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quyền tự chủ của đơn vị hành chính sự nghiệp, thu nộp ngân sách cho Nhà nước theo quy định và tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước quận Tân Bình.

Trước đây, BQL chợ chỉ thực hiện quản lý những hộ kinh doanh trong khu vực nhà lồng và khuôn viên chợ. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, thực hiện tinh thần tập trung một đầu mối, theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình, Ban quản lý chợ thực hiện tiếp nhận và quản lý cả những hộ kinh doanh thuộc vỉa hè xung quanh khu phố chợ (trước do Uỷ ban nhân dân phường 13 quản lý).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý chợ:

Ban quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động kinh doanh theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 08 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chợ Hoàng Hoa Thám:

Ban quản lý chợ hoạt động theo chế độ thủ trưởng, tổ chức hoạt động được thể hiện cụ thể qua Quy chế phân công – phân nhiệm hàng năm. Thực hiện triệt để theo tinh thần Nghị định 157/2007/NĐ-CP và Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban quản lý gồm: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 đội bảo vệ, 01 tổ điện, 01 tổ hành chính văn phòng.

- Trưởng ban, Phó ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật.
- Đội bảo vệ gồm 13 nhân sự: thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến An ninh trật tự, Vệ sinh môi trường, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng – chống cháy nổ…
- Tổ điện gồm 02 nhân sự phụ trách công tác điện, đảm bảo hệ thống điện tại chợ vận hành an toàn.
- Tổ hành chính văn phòng gồm 5 nhân sự: thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn: kế toán tài vụ, thủ quỹ, văn thư – lưu trữ, cấp phép kinh doanh, quản lý mặt bằng quầy sạp, công tác thu – nộp ngân sách và một số nghiệp vụ khác liên quan đến công tác quản trị hành chính văn phòng.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)