Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Bình

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN:

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình quận Tân Bình (Ban QLDA-ĐTXD/QTB) được thành lập từ tháng 11/1995 theo quyết định số 7599/QĐ-UB-NCVX của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở sáp nhập 4 Ban quản lý công trình cũ (gồm : Ban quản lý công trình, Trung tâm Văn hóa thể thao, Ban quản lý công trình Kênh Nhiêu Lộc, Ban quản lý công trình  xây dựng dân dụng và Ban quản lý công trình xây dựng  cầu đường) là Ban quản lý dự án chuyên ngành với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình trong công tác quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu các công trình dân dụng, giao thông, thoát nước, kể cả công tác bồi hoàn di dời giải tỏa và tái định cư để phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng các công trình trên toàn địa bàn quận Tân Bình.        

II. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Ngoài định biên được giao (22 người), do yêu cầu công việc, đặc biệt là công tác bồi hoàn giải toả, được sự chấp thuận của Thường trực Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tổ chức chính quyền, đơn vị hiện có 32 cán bộ-công chức gồm :

* Ban Giám đốc: 02 người

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng -  Giám đốc phụ trách khối xây dựng cầu đường.
- Đ/c Trịnh Công Hầu - Phó giám đốc phụ trách khối dân dụng
* 03 Tổ chuyên môn nghiệp vụ :
- Tổ kỹ thuật
- Tổ hành chính-Tài Vụ

III. THÀNH TÍCH và KHEN THƯỞNG:

Được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân quận và sự hỗ trợ công tác tích cực của các ban ngành-đoàn thể  các phường, quận và thành phố, liên tục từ năm 1996 đến nay tập thể Ban Giám đốc và cán bộ-công chức đơn vị đã đồng tâm cộng lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch được quận và thành phố giao với kết quả thực hiện cụ thể như sau :    
Với kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đơn vị  đã được khen thưởng :

NĂM

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

THÀNH PHỐ GIAO

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

QUẬN PHỐ GIAO

1996 39,294 tỷ/43,241 tỷ = 90,86% 15,974 tỷ đạt 100%
1997 48,770 tỷ/49,090 tỷ = 99,23% 9,668 tỷ - đạt 100%
1998 66,363 tỷ/67,405 tỷ = 98,45% 8,079 tỷ - đạt 100%
1999 77,397 tỷ/60,352 tỷ = 119,87% 5,396 tỷ - đạt 100%
2000 64,011 tỷ/47,782 tỷ = 133,96% 15,676 tỷ - đạt 100%
2001 72,165 tỷ/65,485 tỷ = 110,20% 14,958 tỷ - đạt 100%


- Năm 1996: tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND thành phố
- Năm 1997: tập thể Lao động tiên tiến - Giấy khen của UBND quận Tân Bình
- Năm 1998: tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND thành phố
- Năm 1999: tập thể Lao động xuất sắc - Cờ Thi đua của UBND thành phố
- Năm 2000: tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của UBND thành phố
- Năm 2001: tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND thành phố
- Đầu năm 2001 : đ/c Võ Văn Chắng      - Giám đốc - vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đơn vị  đã được khen thưởng :

- Năm 1996 : tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND thành phố
- Năm 1997 : tập thể Lao động tiên tiến - Giấy khen của UBND quận Tân Bình
- Năm 1998 : tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND thành phố
- Năm 1999 : tập thể Lao động xuất sắc - Cờ Thi đua của UBND thành phố
- Năm 2000 : tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của UBND thành phố
- Năm 2001 : tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND thành phố
- Đầu năm 2001 : đ/c Võ Văn Chắng      - Giám đốc - vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)