Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI, NHÀ CỬA CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG

 

             Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân trên địa bàn phường. Ủy ban nhân dân Phường 9 tuyên truyền, phổ biến về thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không?

            Theo quy định của pháp luật thì trường hợp nhận thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì mức đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này là bao nhiêu?

            Thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không?

            Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế tài sản là bất động sản thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

            - Thừa kế quyền sử dụng đất;

            - Thừa kế quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất;

            - Thừa kế quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

            - Thừa kế kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

            - Thừa kế quyền thuê đất;

            - Thừa kế quyền thuê mặt nước;

            - Các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức.

           Tuy nhiên, tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập phát sinh từ việc nhận thừa kế là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa những người dưới đây thì được miễn thuế thu nhập cá nhân:

           - Giữa vợ với chồng;

           - Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

           - Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

           - Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

           - Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

           - Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

           - Anh chị em ruột với nhau.

           Tóm lại, trường hợp cá nhân có thu nhập phát sinh từ nhận thừa kế bất động sản quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ các trường hợp được miễn thuế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

          Thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không? (Hình từ internet)

          Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi thừa kế đất đai, nhà cửa là bao nhiêu?

          Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận thừa kế bất động sản được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x (Giá trị bất động sản nhận được - 10 triệu đồng)

          Trong đó, giá trị bất động sản được xác định như sau:

          - Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

          - Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

         Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

          Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân khi thừa kế đất đai, nhà cửa

          Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA