Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 13 tuyên truyền Luật an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

          Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và kiến thức an toàn thực phẩm, tuyên truyền về tác hại, các mối nguy cơ của dịch bệnh gia súc, gia cầm, các biện pháp phòng, tránh không để dịch bệnh xảy ra cho bản thân, gia đình và xã hội.

          Vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2019, Trạm y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Phường 13 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm (năm 2010), Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, truyền thông phòng chống gia súc, gia cầm và tuyên truyền về các nguy cơ và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đã và đang bùng phát trên 62 tỉnh, thành Việt Nam.

Người dân tham gia buổi truyền thông

Báo cáo viên: Bác sĩ Trần Quang Minh

Qua buổi truyền thông, những người tham dự được cung cấp thêm kiến thức phòng chống dịch gia súc, gia cầm và một số kiến thức thực hành bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm hạn chế những mối nguy từ thực phẩm cho sức khỏe con người.

                                                                             Người đưa tin

                                                                   Ys. Huỳnh Thị Kim Yến

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA