Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh Quý I năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh Quý I năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website