Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021. Tải tập tin đính kèm tại đây

Danh mục Danh mục