Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Tài liệu tham dự Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thành phố Hồ Chí Minh

      Các đơn vị vui lòng tải về "Tài liệu tham dự Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thành phố Hồ Chí Minh" ngày 30/9/2020:

1. Chương trình Hội thảo (Bản tiếng Việt)

2. Hành trình chuyển đổi số của Singapore (Bản tiếng ViệtBản tiếng Anh)

3. Hành trình cung cấp dịch vụ (Bản tiếng ViệtBản tiếng Anh)

4. Chính sách chia sẻ dữ liệu (Bản tiếng ViệtBản tiếng Anh )

5. Nền tảng chia sẻ dữ liệu (Bản tiếng AnhBản tiếng Việt)

6. Trí tuệ nhân tạo ( Bản tiếng AnhBản tiếng Việt)
 
7. Kinh tế số ( Bản tiếng Anh, Bản tiếng Việt)
 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website