Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG, NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2023

          1. Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi  trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm  nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch  “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Các thông điệp bao gồm:

- Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển.

- Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.

- Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ thống sinh thái toàn cầu.

- Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất.

- Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó.

- Quyết tâm! Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần.

          2. Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương. 

Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Ở Việt Nam, để đáp ứng Ngày Đại dương thế giới 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6 năm 2023 với chủ đề "Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo".

Trong đó tập trung vào các hoạt động hưởng ứng bao gồm:

- Treo băng rôn, pano, áp phích liên quan đến Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2023;

- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa biển; thực hiện khai thác và đánh bắt thủy sản một cách an toàn, bền vững, và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tăng mực nước biển;

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo;

- Tổ chức các hoạt động với sự tham gia của cộng đồng, gồm cả phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom và xử lý rác thải, ngăn chặn việc thải rác thải nhựa vào môi trường.

          Hãy cùng nhau chung tay hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới và Ngày đại dương thế giới vì một Tân Bình văn minh - sạch - đẹp!

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA