Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 05-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 05-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 22/05/2023 ĐẾN NGÀY: 27/05/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010024 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 511 TỜ 162 ĐCCQ 2005 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/05/2023 06/06/2023
2 202370010025 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 512 TỜ 162 ĐCCQ 2005 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/05/2023 06/06/2023
3 202370010026 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 513 TỜ 162 ĐCCQ 2005 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/05/2023 06/06/2023
4 202370010027 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 514 TỜ 162 ĐCCQ 2005 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/05/2023 06/06/2023
5 202370010028 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 515 TỜ 162 ĐCCQ 2005 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/05/2023 06/06/2023
6 202370010029 NGÔ MINH THẢO Số 14-16 Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/05/2023 06/06/2023
7 202370010030 CAO NGUYỄN ANH DŨNG Số 149/3B Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
8 202370010031 NGUYỄN ĐỨC Số 79 Đường Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 23/05/2023 30/05/2023
9 202370010032 TRẦN SỸ TUẤN Số 36/12 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
10 202370010033 HỒ CÔNG THANH HẢI Số 82/31 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
11 202370010034 NGUYỄN NGỌC HẢI Số 235 Đường Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 23/05/2023 07/06/2023
12 202370010035 NGÔ HOÀNG KHAM Số 74/15 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
13 202370010036 BÙI QUANG LĨNH Số 870/29/1 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/05/2023 07/06/2023
14 202370010037 LÝ NGỌC LÀI Số 378/7 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
15 202370010038 THÁI VĂN MINH Số 54/5/15 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
16 202370010039 NGUYỄN THỊ HÒA Số 34/9 Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/05/2023 07/06/2023
17 202370010040 NGUYỄN XUÂN TÙNG Số 154/31 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/05/2023 08/06/2023
18 202370010041 TRẦN KIM THOA Số 62 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/05/2023 08/06/2023
19 202370010042 LÊ HỒNG ĐÀO Số 374/1/3 (SỐ CŨ: 180) Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/05/2023 08/06/2023
20 202370010043 LẠI THỊ BẢY Số 5A Đường Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/05/2023 08/06/2023
21 202370010044 HÀ XUÂN THÀNH Số 54 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/05/2023 08/06/2023
22 202370010045 LÊ MINH - LÊ HOÀNG LONG Số 42 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/05/2023 08/06/2023
23 202370010046 THÁI VĂN HIỆP Số 45/18/25 Đường Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 25/05/2023 01/06/2023
24 202370010047 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Số 884 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/05/2023 09/06/2023
25 202370010048 NGUYỄN THỊ LOAN Số 80/11 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/05/2023 09/06/2023
26 202370010049 LÊ VĂN TỨ - LÊ THỊ CẨM HÀ - LÊ VĂN HẢI - LÊ THỊ MỸ NGA Số 330/7 Đường Hồng Lạc, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 25/05/2023 09/06/2023
27 202370010050 NGUYỄN THẮNG Số 50A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/05/2023 09/06/2023
28 202370010051 LÊ THỊ THU HÀ Số 68/1 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/05/2023 09/06/2023
29 202370010052 NGUYỄN TRUNG NGHĨA Số 32 Đường Ba Gia, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/05/2023 09/06/2023
30 202370010053 MỘC TỀ HUÊ Số 338/27/12 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/05/2023 09/06/2023
31 202370010054 NGUYỄN ĐOÀN CHINH Số 985/59 Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/05/2023 09/06/2023
32 202370010055 QUÁCH NGỌC TUẤN Số 195/55 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/05/2023 09/06/2023
33 202370010056 LÊ ĐỨC QUYỀN Số 157 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/05/2023 12/06/2023
34 202370010057 NGUYỄN THỊ SEN Số 324/5 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/05/2023 12/06/2023
35 202370010058 AN SƠN ĐỨC Số 187/13 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/05/2023 12/06/2023
36 202370010059 VŨ THỊ NGUYỆT NGA Số 142ND NGHĨA HÒA NỐI DÀI, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/05/2023 12/06/2023
37 202370010060 TRẦN THỊ HỒNG ANH Số 1025/16D Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/05/2023 12/06/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA