Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 05-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 05-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 15/05/2023 ĐẾN NGÀY: 20/05/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370009991 NGUYỄN NGỌC HƯỜNG - LÝ THỊ BÍCH THÚY Số 416/4 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/05/2023 30/05/2023
2 202370009992 NGUYỄN NGỌC VINH Số 54/33 Đường Duy Tân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/05/2023 30/05/2023
3 202370009993 PHAN THỊ MI Số 958/77 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/05/2023 30/05/2023
4 202370009994 NGUYỄN XUÂN THOÁT Số 343 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/05/2023 30/05/2023
5 202370009995 NGUYỄN VĂN CỪ Số 65/33/45/8A11 Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/05/2023 31/05/2023
6 202370009996 LÊ THỊ THU HỒNG Số 02 Tân Khai, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/05/2023 31/05/2023
7 202370009997 PHẠM THẾ MINH Số 36 Đường Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/05/2023 31/05/2023
8 202370009998 PHẠM VĂN DƯỠNG Số 5 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/05/2023 31/05/2023
9 202370009999 ĐỒNG THỊ VỮNG Số 870/33 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/05/2023 31/05/2023
10 202370010000 NGUYỄN VĂN THANH Số 1044A Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 17/05/2023 01/06/2023
11 202370010001 NGUYỄN HOÀNG HẢI Số 80/76 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 17/05/2023 01/06/2023
12 202370010002 NGUYỄN VĂN TUẤN Số 1044B Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 17/05/2023 01/06/2023
13 202370010003 NGUYỄN VĂN VINH Số 214 Đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 17/05/2023 01/06/2023
14 202370010004 BÙI SỸ ÂN Số 71/21 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/05/2023 01/06/2023
15 202370010005 NGUYỄN NGỌC DUY ANH - NGUYỄN DUY ANH KIỆT Số 77A Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/05/2023 01/06/2023
16 202370010006 NGUYỄN VĂN VINH Số 214 Đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/05/2023 01/06/2023
17 202370010007 NGUYỄN MINH TẮC Số 188 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
18 202370010008 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 521 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
19 202370010009 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 522 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
20 202370010010 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 523 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
21 202370010011 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 524 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
22 202370010012 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 525 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
23 202370010013 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 526 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
24 202370010014 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số THỬA 527 TỜ 162 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
25 202370010015 TRẦN ĐINH HOÀNG LỘC Số 180/7 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 18/05/2023 02/06/2023
26 202370010016 NGUYỄN VĂN NẤM Số 30 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/05/2023 02/06/2023
27 202370010017 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Số 728 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 19/05/2023 05/06/2023
28 202370010018 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Số 13/30/2 Đường Gò Cẩm Đệm, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 19/05/2023 05/06/2023
29 202370010019 LÊ THỊ SUM Số 98/5 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 19/05/2023 05/06/2023
30 202370010020 LÊ CẢNH TIẾN Số 304/70C Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 19/05/2023 05/06/2023
31 202370010021 ĐÀO VĂN VƯỢNG Số 2/10A Đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 19/05/2023 05/06/2023
32 202370010022 NGUYỄN QUỐC KHỞI Số C1/38 Ngọc Phú, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/05/2023 06/06/2023
33 202370010023 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Số 61/28C Đường số 1, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/05/2023 06/06/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA