Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 & TUẦN 2 THÁNG 05-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 & TUẦN 2 THÁNG 05-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 01/05/2023ĐẾN NGÀY: 13/05/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370009950 NGUYỄN QUỐC VINH Số 128/30 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 04/05/2023 19/05/2023
2 202370009951 PHAN THỊ HOA Số 23/25 Đường Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 04/05/2023 19/05/2023
3 202370009952 ĐÀO THỊ HẢI Số 28/10 Đường Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 04/05/2023 19/05/2023
4 202370009953 PHẠM THỊ MỪNG Số 35 Đường Sao Mai, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 04/05/2023 19/05/2023
5 202370009954 ĐẶNG THỊ MỸ CHÁNH Số 766/ 39 Đường Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 04/05/2023 19/05/2023
6 202370009955 ĐOÀN VĂN THIỆN Số 40/28 Đường Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 05/05/2023 22/05/2023
7 202370009956 PHẠM VĂN ĐOAN Số 60-60A Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 05/05/2023 22/05/2023
8 202370009957 NGUYỄN TÂN LONG Số 186 Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 05/05/2023 22/05/2023
9 202370009958 TRẦN KIM GIA Số 817/24 Đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 05/05/2023 22/05/2023
10 202370009959 PHAN MẬT Số 34 Đường Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 05/05/2023 22/05/2023
11 202370009960 CHU DANH TUẤN (ĐẠI DIỆN) Số 471/25/1 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 05/05/2023 22/05/2023
12 202370009961 NGUYỄN XUÂN THÔNG Số 5/12 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 05/05/2023 22/05/2023
13 202370009962 ĐOÀN THỊ NGỌC PHƯƠNG Số 118 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 06/05/2023 23/05/2023
14 202370009963 HUỲNH XUÂN THIỆN Số 168/14 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 06/05/2023 23/05/2023
15 202370009964 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG Số 235/93 Đường Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 06/05/2023 23/05/2023
16 202370009965 TRƯƠNG THỊ HOA Số 74 Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 06/05/2023 23/05/2023
17 202370009966 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Số 42/7 Đường Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 06/05/2023 23/05/2023
18 202370009967 HUỲNH VĂN BÌNH Số 572/2 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 08/05/2023 23/05/2023
19 202370009968 NGUYỄN KIỀU PHÁT Số 39/3/3A Đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 08/05/2023 23/05/2023
20 202370009969 NGUYỄN THANH NGÂN Số 80/17/8 Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 08/05/2023 23/05/2023
21 202370009970 PHẠM THỊ THU TRANG Số 235/86 Đường Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 09/05/2023 24/05/2023
22 202370009971 ĐẶNG MINH HOÀNG Số THỬA 446 TỜ 41 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 09/05/2023 24/05/2023
23 202370009972 NGUYỄN QUỐC THÁI Số A14 CƯ XÁ TÂN TRỤ, HẺM 92 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 09/05/2023 24/05/2023
24 202370009973 NGUYỄN THỊ SEN Số 324/5 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 09/05/2023 24/05/2023
25 202370009974 TRẦN CÔNG LÊ HUY Số 481 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 09/05/2023 16/05/2023
26 202370009975 NGÔ VĂN THÀNH Số 76 Đường Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 09/05/2023 24/05/2023
27 202370009976 DƯƠNG THANH TÀI Số 86/104-106 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 09/05/2023 24/05/2023
28 202370009977 VÕ THỊ BÍCH TRÂM Số 307/7 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 10/05/2023 25/05/2023
29 202370009978 TRẦN LƯU DŨNG Số 870/3 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 10/05/2023 25/05/2023
30 202370009979 HUỲNH VĂN KHÁ Số 25/3 Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 11/05/2023 26/05/2023
31 202370009980 NGUYỄN VĂN DANH Số 125 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 11/05/2023 26/05/2023
32 202370009981 TRẦN THỊ THANH VÂN Số 70/58 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 11/05/2023 26/05/2023
33 202370009982 PHẠM THỊ TRÀ GIANG Số THỬA 33 TỜ 46 Đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 11/05/2023 26/05/2023
34 202370009983 HUỲNH NGỌC TRINH Số THỬA 521 TỜ 152 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 11/05/2023 26/05/2023
35 202370009984 NGUYỄN DUY XƯỞNG Số 309/2A Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 11/05/2023 26/05/2023
36 202370009985 DƯƠNG ĐỨC CƯỜNG Số 83/15/2 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 11/05/2023 26/05/2023
37 202370009986 NGUYỄN THẾ HUYNH Số 152 Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 12/05/2023 29/05/2023
38 202370009987 ĐỒNG THỊ TUYẾT LOAN Số 390/27 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 12/05/2023 29/05/2023
39 202370009988 TRẦN LÊ MINH TRIẾT Số 124 Đường Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 12/05/2023 29/05/2023
40 202370009989 ĐỖ ĐÌNH QUÝ Số 533/43 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 12/05/2023 29/05/2023
41 202370009990 NGUYỄN NHƯ SANG Số 163/5 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 12/05/2023 29/05/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA