Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 09-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 09-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 04/09/2023 ĐẾN NGÀY: 09/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010421 TRẦN VŨ BẢO LÂM Số 71/132 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 05/09/2023 20/09/2023
2 202370010422 HOÀNG THỊ THỦY Số 69/8 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 05/09/2023 20/09/2023
3 202370010423 NGUYỄN ĐỨC LÂM Số 60/13 Đường Khai Trí, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 05/09/2023 20/09/2023
4 202370010424 TẠ QUANG HUẤN Số 8/4 Hưng Hóa, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 05/09/2023 20/09/2023
5 202370010425 NGUYỄN HỮU QUỐC THỊNH Số 229/7 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 05/09/2023 20/09/2023
6 202370010426 LÊ VĂN SANG Số 243C Đường Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 05/09/2023 20/09/2023
7 202370010427 PHAN THỊ KHÁNH NGỌC Số 98K Đường Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 06/09/2023 13/09/2023
8 202370010428 TRẦN ĐỨC BẰNG Số 13 Đường số 4, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 06/09/2023 21/09/2023
9 202370010429 LÊ THỊ THU HỒNG Số 116/67/4 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
10 202370010430 VÕ TIẾN DŨNG Số 32/17 Đường Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 07/09/2023 22/09/2023
11 202370010431 NGUYỄN NGỌC TRÂM Số 83/3/5 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
12 202370010432 LỮ XUYÊN Số 536/27/11 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
13 202370010433 TẠ THỊ THANH Số 1/3 Đường Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 07/09/2023 22/09/2023
14 202370010434 ĐỖ VĂN XUÂN Số 45 Đường Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
15 202370010435 BÙI THANH VÂN Số 1068/18 Đường Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
16 202370010436 GIÁO XỨ KHIẾT TÂM Số 28 Long Hưng, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 07/09/2023 09/10/2023
17 202370010437 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Số 17-19 Đường số 6, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
18 202370010438 QUÁCH CÔNG ĐIỆP Số 18/16 Đường Trần Văn Hoàng, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
19 202370010439 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO Số 52/21 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 07/09/2023 22/09/2023
20 202370010440 TRẦN MINH HÀ - HUỲNH LÊ NGUYÊN NGỌC Số 62/30B Đường Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 08/09/2023 25/09/2023
21 202370010441 NGÔ THẾ CƯỜNG Số 2/17 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 08/09/2023 25/09/2023
22 202370010442 NGÔ THẾ CƯỜNG Số 2/15 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 08/09/2023 25/09/2023
23 202370010443 NGUYỄN CÔNG PHÚC Số 1017/101 Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 08/09/2023 25/09/2023
24 202370010444 TRẦN VĂN THỌ Số 41 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 08/09/2023 25/09/2023
25 202370010445 DIỆP THỊ ÁNH PHỤNG (ĐẠI DIỆN) Số 9 Huỳnh Tịnh Của, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 09/09/2023 26/09/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA