Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 06-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 06-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 29/05/2023ĐẾN NGÀY: 03/06/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010061 HOÀNG LÊ ANH Số 154/59/7 Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/05/2023 13/06/2023
2 202370010062 HỒ VĂN HÙNG Số 8/5A-5B Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/05/2023 13/06/2023
3 202370010063 NGUYỄN THÀNH NGHĨA Số 373/224/35D Đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/05/2023 13/06/2023
4 202370010064 VŨ THỊ HỒNG Số 115 Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/05/2023 13/06/2023
5 202370010065 CHÍ MỸ NHỤC Số 115 Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 29/05/2023 13/06/2023
6 202370010066 VÕ THỊ TRỌNG DỤNG (ĐẠI DIỆN) Số 58 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/05/2023 13/06/2023
7 202370010067 LÊ THỊ ĐẶNG Số 958/10/22/8 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/05/2023 13/06/2023
8 202370010068 VÕ THÀNH NGHĨA Số 13/172 Đường Trần Văn Hoàng, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/05/2023 13/06/2023
9 202370010069 CAO THỊ HỒNG HẠNH Số 1/3 Cù Chính Lan, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 29/05/2023 13/06/2023
10 202370010070 TRẦN ĐỨC TOẠI Số 52/76 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 30/05/2023 14/06/2023
11 202370010071 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN (ĐẠI DIỆN) Số 415/10/8 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 30/05/2023 14/06/2023
12 202370010072 HỒ SLUI KỊT Số 312/24 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 30/05/2023 14/06/2023
13 202370010073 HỒ HUÊ HÀO Số 312/24A Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 30/05/2023 14/06/2023
14 202370010074 LÊ THỊ ANH MẪN Số 343/31-33 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 30/05/2023 14/06/2023
15 202370010075 NGUYỄN VĂN HÒA Số 268/61 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 30/05/2023 14/06/2023
16 202370010076 TRẦN NGỌC PHƯƠNG - TRẦN NGỌC PHÂN Số 38/10 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 30/05/2023 14/06/2023
17 202370010077 TÔN NỮ NGÂN GIANG Số 766/81 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 31/05/2023 15/06/2023
18 202370010078 VÕ VĂN LƯỢNG Số 801/3 Đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 31/05/2023 15/06/2023
19 202370010079 NGUYỄN THỊ THINH Số 45/31B Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 31/05/2023 15/06/2023
20 202370010080 LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG Số 185/36/6 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 31/05/2023 15/06/2023
21 202370010081 NGUYỄN VĂN LỘC Số 63/7A Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/06/2023 16/06/2023
22 202370010082 NGUYỄN THỊ MỸ Số 187/54/17 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 31/05/2023 15/06/2023
23 202370010083 VŨ THỊ NỤ Số 2 HẺM C2 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 31/05/2023 15/06/2023
24 202370010084 VŨ ĐỨC MINH HẢI Số 47 Đường Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 31/05/2023 15/06/2023
25 202370010085 PHAN THỊ BÍCH HẠNH Số 193/2D Đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 31/05/2023 15/06/2023
26 202370010086 LIỀNG A MÙI Số 338/7/20 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 31/05/2023 15/06/2023
27 202370010087 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN Số 64 Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 01/06/2023 16/06/2023
28 202370010088 NGUYỄN VĂN LỘC Số 63/7 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/06/2023 16/06/2023
29 202370010089 LÊ ANH HÙNG Số 14/13/10 Đường Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 01/06/2023 16/06/2023
30 202370010090 VIÊN THỊ ÁNH HỒNG Số 90/67 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 01/06/2023 16/06/2023
31 202370010091 TRẦN QUANG HIỂN Số 4 Đường Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/06/2023 16/06/2023
32 202370010092 NGUYỄN VĨNH KHÁNH LINH Số 309/5 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/06/2023 16/06/2023
33 202370010093 NGUYỄN VĂN TIẾN Số 652/24 Đường Cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/06/2023 16/06/2023
34 202370010094 NGUYỄN ẢNH HÀ LINH Số 536/1 Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 02/06/2023 19/06/2023
35 202370010095 VƯƠNG HỮU MẪN Số 201/53 Đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 03/06/2023 20/06/2023
36 202370010096 LÊ CÔNG ĐOÀN Số 419 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 03/06/2023 20/06/2023
37 202370010097 HÀ THỊ ĐẮC LIỄU - TRẦN HÀ ĐỨC HUY Số 281/46/2 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 03/06/2023 20/06/2023
38 202370010098 TRÂN ĐỨC KHOA Số 55/24/56A Đường Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 03/06/2023 20/06/2023
39 202370010099 NGUYỄN ANH VŨ Số 622/23 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 03/06/2023 20/06/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA