Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 28/04/2023 ĐẾN NGÀY 08/05/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 28/04/2023 ĐẾN NGÀY 08/05/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370009877 NGUYỄN VĂN LUẬT Số 45/8C TÂN TRỤ 15 273 04/05/2023
2 202370009883 DƯƠNG THỊ LƯU Số 62  SƠN HƯNG 12 274 04/05/2023
3 202370009886 NGUYỄN ĐĂNG QUANG Số 13 TRƯỜNG CHINH 11 275 04/05/2023
4 202370009887 LÊ THỊ THU TRANG Số 25/47  THÀNH MỸ 8 276 05/05/2023
5 202370009890 PHẠM THỊ ANH ĐÀO Số 4/7  ĐỒ SƠN 4 277 05/05/2023
6 202370009891 PHẠM THỊ HƯƠNG LAN - PHẠM NGỌC THÀNH - PHẠM THỊ KIM HƯƠNG Số 71/12/38 NGUYỄN BẶC 3 278 05/05/2023
7 202370009892 TRẦN NGỌC THỊNH Số 27  DUY TÂN 8 279 05/05/2023
8 202370009893 ĐOÀN HÙNG Số 154  BÀU CÁT 3 12 280 05/05/2023
9 202370009894 ĐOÀN HÙNG Số 156  BÀU CÁT 3 12 281 05/05/2023
10 202370009897 DƯƠNG HỒNG NAM Số 39  ĐƯỜNG SỐ 1 10 282 05/05/2023
11 202370009901 NGUYỄN VŨ MẠNH CƯỜNG Số 416/19  PHẠM VĂN BẠCH 15 283 04/05/2023
12 202370009925 PHẠM THỤY MỸ LINH Số 25/2A ĐƯỜNG TÁI THIẾT 11 284+A 05/05/2023
13 202370009726 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Số 74/6  ĐỒNG ĐEN 14 285 08/05/2023
14 202370009908 TRẦN ĐỨC BẰNG Số 13  ĐƯỜNG SỐ 4 10 286 08/05/2023
15 202370009909 TRẦN MINH HÀ Số 62/30B NHẤT CHI MAI 13 287 08/05/2023
16 202370009900 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG (ĐẠI DIỆN) Số 120/33-120/33/1 TRƯỜNG CHINH 12 288 08/05/2023
17 202370009913 NGUYỄN THỊ NGÂU Số 100/79 THIÊN PHƯỚC 9 289 08/05/2023
18 202370009935 ĐỖ HỮU NAM Số 2/39 THIÊN PHƯỚC 9 290+A 08/05/2023
19 202370009911 VÕ THỊ TUYẾT LOAN Số 75/8 NGUYỄN SỸ SÁCH 15 291 10/05/2023
20 202370009915 NGUYỄN VĂN THỦY Số 72/47  NGUYỄN HỒNG ĐÀO 14 292 08/05/2023
21 202370009916 BÙI VĂN THUẬT Số 52/81  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 293 08/05/2023
22 202370009918 VÕ HOÀNG NGHĨA Số 373/98 LÝ THƯỜNG KIỆT 8 294 08/05/2023
23 202370009924 LA CẨM VINH Số 254/66/32A ĐƯỜNG ÂU CƠ 9 295 08/05/2023
24 202370009931 NGUYỄN TRỌNG QUỲNH Số 521/91/12BIS ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ 4 296 08/05/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA