Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 20/05/2023 ĐẾN NGÀY 25/05/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 20/05/2023 ĐẾN NGÀY 25/05/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
320 202370009947 THĂNG THỊ QUÝ Số 10/4 NGUYỄN CẢNH DỊ 4 320 16/05/2023
321 202370009854 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LINH Số 1357/18  HOÀNG SA 5 321 22/05/2023
322 202370009912 LÊ VĂN DỰ Số 11/36 PHẠM PHÚ THỨ 11 322 22/05/2023
323 202370009927 ĐÀO THỊ HIỀN Số 185/12/14/4/5 NGUYỄN PHÚC CHU 15 323 12/05/2023
324 202370009955 ĐOÀN VĂN THIỆN Số 40/28  BÀU CÁT 2 14 324 22/05/2023
325 202370009963 HUỲNH XUÂN THIỆN Số 168/14 BÙI THỊ XUÂN 3 325 22/05/2023
326 202370009964 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG Số 235/93 PHẠM VĂN HAI 5 326 22/05/2023
327 202370009967 HUỲNH VĂN BÌNH Số 572/2 ÂU CƠ 10 327 22/05/2023
328 202370009968 NGUYỄN KIỀU PHÁT Số 39/3/3A HOÀNG BẬT ĐẠT 15 328 22/05/2023
329 202370009969 NGUYỄN THANH NGÂN Số 80/17/8 BA VÂN 14 329 22/05/2023
330 202370009973 NGUYỄN THỊ SEN Số 324/5 PHẠM VĂN BẠCH 15 330 22/05/2023
331 202370009975 NGÔ VĂN THÀNH Số 76  LÊ BÌNH 4 331 22/05/2023
332 202370009976 DƯƠNG THANH TÀI Số 86/104-106 ÂU CƠ 9 332 24/05/2023
333 202370009978 TRẦN LƯU DŨNG Số 870/3 LẠC LONG QUÂN 8 333 24/05/2023
334 202370009979 HUỲNH VĂN KHÁ Số 25/3 ĐẤT THÁNH 6 334 24/05/2023
335 202370009980 NGUYỄN VĂN DANH Số 125  NGUYỄN PHÚC CHU 15 335 24/05/2023
336 202370009982 PHẠM THỊ TRÀ GIANG Số THỬA 33 TỜ 46 ĐƯỜNG LAM SƠN 2 336 24/05/2023
337 202370009983 HUỲNH NGỌC TRINH Số THỬA 521 TỜ 152 NGUYỄN SỸ SÁCH 15 337 24/05/2023
338 202370009984 NGUYỄN DUY XƯỞNG Số 309/2A NGUYỄN VĂN TRỖI 1 338 25/05/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA