Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 09/05/2023 ĐẾN NGÀY 19/05/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 09/05/2023 ĐẾN NGÀY 19/05/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370009922 CAO PHẠM HỒNG ĐÀO Số THỬA 19 TỜ 90   9 297 11/05/2023
2 202370009930 PHẠM THỊ VÂN Số 88/2/43 PHAN SÀO NAM 11 298 12/05/2023
3 202370009932 ĐOÀN VĂN TÂN - NGUYỄN THỊ THÚY Số 147B+149 ĐỒNG ĐEN 11 299 15/05/2023
4 202370009937 NGUYỄN QUANG THIỀU Số 2/2/36 THIÊN PHƯỚC 9 300 15/05/2023
5 202370009941 TRƯƠNG ĐỨC THÀNH Số 78/7 BA VÂN 14 301 15/05/2023
6 202370009942 NGUYỄN VĂN BẢO Số 38/10 ÂU CƠ 9 302 15/05/2023
7 202370009945 HUỲNH THỐNG NHẤT Số 536/49/2K ÂU CƠ 10 303 15/05/2023
8 202370009689 NGUYỄN QUỐC LUÂN Số 21/20  TRƯỜNG SƠN 4 304 15/05/2023
9 202370009734 HUỲNH BÍNH THÀNH Số 220/22/2 ÂU CƠ 9 305 15/05/2023
10 202370009837 ĐINH NỮ MAI THANH Số 97  BẠCH ĐẰNG 2 2 306 15/05/2023
11 202370009948 NGUYỄN NGỌC HẢI Số 235 BÀU CÁT 12 307 15/05/2023
12 202370009487 GIÁO SỨ CHÍ HÒA Số 149   BÀNH VĂN TRÂN 7 308 19/05/2023
13 202370009899 VŨ THỊ HỒNG Số 115 ĐẤT THÁNH 6 309 19/05/2023
14 202370009914 NGUYỄN VĂN TƯ (ĐẠI DIỆN) Số 870/29/14 LẠC LONG QUÂN 8 310 19/05/2023
15 202370009920 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG Số 817/4 LẠC LONG QUÂN 10 311 19/05/2023
16 202370009929 VŨ THỊ LIÊN Số 89 HIỆP NHẤT 4 312 19/05/2023
17 202370009936 TẠ PHƯƠNG THẢO Số 20/21/7 NÚI THÀNH 13 313 19/05/2023
18 202370009946 NGUYỄN HỒNG VŨ Số 254/98/33 ÂU CƠ 9 314 19/05/2023
19 202370009957 NGUYỄN TÂN LONG Số 186 ĐẤT THÁNH 6 315 19/05/2023
20 202370009959 PHAN MẬT Số 34  ẤP BẮC 13 316 19/05/2023
21 202370009960 CHU DANH TUẤN (ĐẠI DIỆN) Số 471/25/1 PHẠM VĂN BẠCH 15 317 19/05/2023
22 202370009961 NGUYỄN XUÂN THÔNG Số 5/12  NGUYỄN VĂN VĨNH 4 318 19/05/2023
23 202370009971 ĐẶNG MINH HOÀNG Số THỬA 446 TỜ 41 PHAN HUY ÍCH 15 319 19/05/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA