Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

BÀI TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước,vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

 •          Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023: Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường Thế giới,...

 1. Chủ đề và thông điệp

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Chủ đề: Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người

 

Các thông điệp chính:

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường năm 2023.

 2. Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

 3. Thực hiện cấp nước an toàn thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

 4. Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người.

 5. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

 6. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

 7. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.

 8. Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.

 9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA