Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2022

Để thực hiện chuyển đổi toàn bộ phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (thùng sắt/inox, xe ba bánh, xe máy kéo thùng rác…) không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường trên địa bàn; đồng thời các phương tiện được chuẩn hóa, chuyển đổi được kết nối đồng bộ, hiệu quả với chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và các quy định chung về kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND-ĐT về chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Hợp tác xã/Công ty/Doanh nghiệp tư nhân thu gom, vận chuyển CTRSH hiện đang hoạt động trên địa bàn quận sử dụng phương tiện thu gom CTRSH không đạt chuẩn.

2. Quy định về kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với các phương tiện:

- Yêu cầu chung về điều kiện phương tiện tham gia lưu thông: phương tiện cơ giới phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại xe “Ô tô chở rác”.

- Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: thùng xe kín, miệng nạp rác có nắp đậy, có hệ thống thu gom nước rỉ rác.

- Các mẫu phương tiện được áp dụng để thay thế các phương tiện thu gom, vận chuyển thô sơ, cơ giới không đáp ứng quy định của Luật Giao thông đường bộ và không đảm bảo chất lượng vệ sinh, bảo vệ môi trường:

STT

Phương tiện sẽ áp dụng

Phương tiện được thay thế

1

Thùng nhựa hoặc composite có dung tích 660 lít

Thay thế các thùng rác tự chế bằng sắt, inox không đảm bảo chất lượng vệ sinh.

2

Xe Ô tô chở rác

Thay thế xe tải, xe ba gác, xe lam, xe máy kéo thùng 660 lít.

* Lưu ý: Ngoài các mẫu phương tiện được áp dụng, các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH có thể tham khảo các mẫu phương tiện của các đơn vị sản xuất xe chuyên dùng hoặc các mẫu xe của các đơn vị sản xuất xe chuyên dùng khác có tính năng tương tự, đáp ứng được các quy định chung về kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

  3. Tiến độ và thời gian thực hiện: các đơn vị thu gom, vận chuyển hoàn tất chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải đến hết năm 2023 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

3.1. Giai đoạn 1: từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022 thống kê, tổng hợp số liệu các phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH của Hợp tác xã/Công ty/Doanh nghiệp tư nhân phải chuyển đổi do không phù hợp quy định chung về kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền cho Hợp tác xã/Công ty/Doanh nghiệp tư nhân về kế hoạch, tiến độ, các thủ tục pháp lý, giới thiệu thông tin về cơ chế cho vay, lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. Cập nhật kịp thời các mẫu phương tiện mới đảm bảo quy định về kỹ thuật và bảo vệ môi trường để Hợp tác xã/Công ty/Doanh nghiệp tư nhân lựa chọn, chuyển đổi và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trên địa bàn quận.

3.2. Giai đoạn 2: từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2023 thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH phù hợp các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

3.3. Giai đoạn 3: từ tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ thu gom, vận chuyển hoàn thành việc chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định; Đảm bảo đến 31 tháng 12 năm 2023: 100% các phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn quận phù hợp các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

3.4. Giai đoạn 4: sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ thu gom, vận chuyển để rơi vãi CTRSH trong quá trình thu gom, vận chuyển, không thực hiện việc chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website