Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo: Về việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2018 đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quận quản lý

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 1748/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc thu -  nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố áp dụng cho đối tượng là các đơn vị, tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, hợp tác xã, các loại hình doanh nghiệp và công dân trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018;

Thông tin chi tiết download tại đây.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website