Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin Thông báo số 257/TB-UBND ngày 3 tháng 8 năm 2022 về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình. 

Đính kèm Thông báo: /documents/20574/845676/TB+%C4%90K+ke+hoach+su+dung+dat+nam+2023.pdf/50e981d1-4a6a-43b8-870f-ea1d62ec4e94


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website