Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN - ĐƯỜNG CỘNG HÒA, QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tân Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về thu hồi đất của Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông báo danh sách các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án để biết và thực hiện

Đính kèm Kế hoạch và danh sách: 

+Kế hoạch: /documents/20574/845676/KH229-thu+hoi+dat+duong+Tran+Quoc+Hoan-Cong+Hoa.pdf/70506c33-79ad-4639-a584-70e44c25a050

+ Danh sách: /documents/20574/845676/DS+cac+ho+gia+dinh+bi+anh+huong.pdf/39cdff3a-13da-49fa-b22a-66c74f88da7f

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website