Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Căn cứ điều 48 Luật Đất đai năm 2013, quy định công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

“Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai…

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Tân Bình đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 08/7/2019; hồ sơ công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 bao gồm:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Tân Bình.

- File excel đính kèm báo cáo

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Tân Bình.

 

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website