Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 5 THÁNG 07/2022

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 5 THÁNG 07/2022
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 25/07/2022ĐẾN NGÀY: 30/07/2022
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202270008663 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Số THỬA 324 TỜ 146 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/07/2022 09/08/2022
2 202270008664 LÊ THỊ OANH OANH Số 154/31/18 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/07/2022 09/08/2022
3 202270008665 NGUYỄN ĐỨC NAM Số 36/4/51 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 25/07/2022 09/08/2022
4 202270008666 NGUYỄN THỊ LAN Số 206 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 25/07/2022 09/08/2022
5 202270008667 TRẦN PHƯỚC HOA Số 111/1C Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 09/08/2022
6 202270008668 TRẦN PHƯỚC MINH HIẾU Số 111/1 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 09/08/2022
7 202270008669 TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT Số 304/6E Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 09/08/2022
8 202270008670 TRẦN VĂN TRÁNG Số 40 Đường Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/07/2022 09/08/2022
9 202270008671 ĐÀO NGỌC PHƯƠNG THANH Số 64/25/13 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 25/07/2022 09/08/2022
10 202270008672 NGUYỄN HỮU DŨNG Số 10/23 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 09/08/2022
11 202270008673 NGUYỄN THỊ LIỄU Số 163/8/4 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 25/07/2022 09/08/2022
12 202270008674 DƯƠNG VĂN TÂM - HUỲNH THỊ LÝ Số 52/37/11 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 09/08/2022
13 202270008675 PHẠM TẤN DŨNG Số 17/8 Đường Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 09/08/2022
14 202270008676 NGUYỄN TRÍ TUỆ Số 49/30 Đường trước Trường Mầm non, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 25/07/2022 10/08/2022
15 202270008677 LÊ THỊ KIM ÁNH Số 1180 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/07/2022 10/08/2022
16 202270008678 NGUYỄN NGỌC THỌ Số THỬA 505 TỜ 52 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/07/2022 10/08/2022
17 202270008679 LÊ THANH HẢI Số 22 Đường Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/07/2022 10/08/2022
18 202270008680 NGUYỄN QUANG NHẬT Số 221 Đường Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/07/2022 10/08/2022
19 202270008681 NGUYỄN THỊ LY Số 37/C1  Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 26/07/2022 10/08/2022
20 202270008682 TRỊNH VIỆT THANH Số 318/162 Đường Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/07/2022 10/08/2022
21 202270008683 MAI VĂN HÙNG Số 304/4N1 Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/07/2022 10/08/2022
22 202270008684 TRẦN THỊ BÉ THU Số 163 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/07/2022 11/08/2022
23 202270008685 PHẠM VĂN HẬU Số 11/10 Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 26/07/2022 11/08/2022
24 202270008686 TRẦN LÝ HIẾU THẢO Số 33/51/22 Đường Tứ Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 26/07/2022 11/08/2022
25 202270008687 PHẠM TRẦN KHOA Số 74 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/07/2022 11/08/2022
26 202270008688 NGUYỄN NGỌC HIỆP Số 71/114/5 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 26/07/2022 11/08/2022
27 202270008689 ĐỖ THANH SƠN Số 108/68/2 Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 11/08/2022
28 202270008690 TRẦN KHÁNH VY Số 1A/33 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 11/08/2022
29 202270008691 LÊ CẢNH TIẾN Số 304/70C Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 11/08/2022
30 202270008692 NGUYỄN HỮU TOÀN Số 156/39/17 Đường số 7, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 27/07/2022 12/08/2022
31 202270008693 CAO NGUYỄN QUỲNH NGUYÊN Số 415/17/2A Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 12/08/2022
32 202270008694 NGUYỄN THỊ QUYÊN Số 415/17/2B Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 12/08/2022
33 202270008695 NGUYỄN NGỌC MINH Số 154/4/47/3 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 12/08/2022
34 202270008696 NGUYỄN THỊ MỘNG VÂN Số 44/12 Đường Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/07/2022 12/08/2022
35 202270008697 TRƯƠNG THU TRANG Số 48/1A Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/07/2022 12/08/2022
36 202270008698 LÊ HOA QUY Số 38 Đường Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/07/2022 12/08/2022
37 202270008699 LÊ VĂN LAM Số 108/7/1 Đường Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 28/07/2022 12/08/2022
38 202270008700 HỒ VĂN HÙNG Số 84 Đường Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/07/2022 12/08/2022
39 202270008701 HỒ TẤN BỔN Số 125 Đường Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 28/07/2022 12/08/2022
40 202270008702 NGUYỄN VĂN HẢI Số 43 Đường Văn Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/07/2022 12/08/2022
41 202270008703 NGUYỄN QUANG TRUNG Số 23/43/13 Đường Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/07/2022 12/08/2022
42 202270008704 TRỊNH THỊ PHI ĐOÀN Số 652/1/1 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 28/07/2022 15/08/2022
43 202270008705 MAI LÊ VI VÂN Số 25 Đường Dân Trí, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/07/2022 15/08/2022
44 202270008706 LÂM KIM BẢO QUYÊN Số 185/20/3 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/07/2022 15/08/2022
45 202270008707 ĐỖ THỊ THU HỒNG Số 60/4 (SỐ CŨ:60/2) Đường Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/07/2022 15/08/2022
46 202270008708 LƯƠNG THỊ THU HÀ Số 2E Đường Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/07/2022 15/08/2022
47 202270008709 PHẠM VĂN KIM Số 68/5 Đường Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/07/2022 16/08/2022
48 202270008710 NGUYỄN THỊ MỸ Số 437/2/17/5A Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/07/2022 16/08/2022
49 202270008711 NGUYỄN CHÁNH THI Số 61/8 ( Số mới: 51/4) Đường Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/07/2022 16/08/2022
50 202270008712 HUỲNH NGỌC PHÚC Số 130/9 Đường Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/07/2022 16/08/2022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website