Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 06/2022

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 06/2022
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 20/06/2022ĐẾN NGÀY: 25/06/2022  
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả  Ghi chú
1 202270008447 NGUYỄN VĂN ÚT Số 154/5/20A Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/06/2022 11/07/2022  
2 202270008448 NGUYỄN VĂN ÚT Số 154/5/20B Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/06/2022 11/07/2022  
3 202270008449 NGUYỄN VĂN ÚT Số 154/5/20C Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/06/2022 11/07/2022  
4 202270008450 ĐÀO ĐỨC LỘC Số 449/31/4 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/06/2022 11/07/2022  
5 202270008451 NGUYỄN HỮU HUY KHÁNH Số 121 Đường Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/06/2022 11/07/2022  
6 202270008452 TRẦN QUỐC TIẾN Số 385/39 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 20/06/2022 11/07/2022  
7 202270008453 NGUYỄN VĂN THI Số 1044 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/06/2022 11/07/2022  
8 202270008454 ĐỖ THỊ THU HỒNG Số 60/4 Đường Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/06/2022 11/07/2022  
9 202270008455 VŨ VĂN TÀI Số 55/12B Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/06/2022 11/07/2022  
10 202270008456 PHAN TRỌNG THỰC Số 185/20/14 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/06/2022 12/07/2022  
11 202270008457 PHẠM THANH TRÀ Số 544/19 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/06/2022 12/07/2022  
12 202270008458 VŨ NGỌC QUỲNH Số 4+6 Ấp bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/06/2022 12/07/2022  
13 202270008459 NGUYỄN THỊ DIỆN Số 76-76A Đường Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 21/06/2022 12/07/2022  
14 202270008460 PHẠM VĂN ĐẠT Số 687/47 Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/06/2022 12/07/2022  
15 202270008461 VŨ KIM HƯNG Số 304/72 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 21/06/2022 12/07/2022  
16 202270008462 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Số 533/3 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 21/06/2022 12/07/2022  
17 202270008463 HÀ THỊ KIM THANH Số 71 Đường Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/06/2022 12/07/2022  
18 202270008464 PHAN THÀNH ĐỨC Số 116/109/31A Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/06/2022 13/07/2022  
19 202270008465 VŨ THỊ DUNG Số 338/67/5 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 21/06/2022 13/07/2022  
20 202270008466 ĐỖ CÔNG DŨNG Số G2/108 Đường Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/06/2022 13/07/2022  
21 202270008467 VÕ THỊ THÙY LUYẾN Số 370/1 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/06/2022 13/07/2022  
22 202270008468 NGUYỄN VIỆT ANH Số 44-46 Đường Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/06/2022 13/07/2022  
23 202270008469 LÊ THANH VŨ Số 3 Đường Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/06/2022 13/07/2022  
24 202270008470 ĐẶNG THỊ KIM LAN Số 476 Âu cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/06/2022 13/07/2022  
25 202270008471 NGUYỄN CHU CHINH Số 108/2/7 Đường Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/06/2022 13/07/2022  
26 202270008472 PHẠM THANH MẾN Số 16/8 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/06/2022 13/07/2022  
27 202270008473 LƯU TUYẾT NHUNG Số 148/7 Chợ Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/06/2022 13/07/2022  
28 202270008474 HUỲNH THỊ HẢI YẾN Số 32/16Đ HẺM 618 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/06/2022 14/07/2022  
29 202270008475 PHẠM THỊ OANH Số 36/14 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/06/2022 14/07/2022  
30 202270008476 TRẦN NAM DƯƠNG Số 166/2I Đường Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/06/2022 14/07/2022  
31 202270008477 PHẠM MINH HOÀNG Số 81/4 Đường Nghĩa Hoà, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/06/2022 14/07/2022  
32 202270008478 NGUYỄN XUÂN THU Số 41/8A Đường Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 23/06/2022 14/07/2022  
33 202270008479 TRẦN VĂN BA Số 396 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/06/2022 14/07/2022  
34 202270008480 PHẠM NGÔ QUỐC TRƯỜNG Số 437/7 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/06/2022 14/07/2022  
35 202270008481 LƯU NHẬT NGUYÊN Số 536/43/2B Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/06/2022 15/07/2022  
36 202270008482 PHẠM TUẤN Số 71 Đường Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/06/2022 15/07/2022  
37 202270008483 VŨ QUỲNH GIANG Số 7/20 Đường Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/06/2022 15/07/2022  
38 202270008484 TRẦN THỊ THOA Số 233/19 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/06/2022 15/07/2022  
39 202270008485 LÊ HƯƠNG MINH THƯ Số 449/31/3 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/06/2022 15/07/2022  
40 202270008486 VŨ VĂN THINH Số 135 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 24/06/2022 18/07/2022  
41 202270008487 HÀ NGỌC NGA Số 85 Đường Tân Xuân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/06/2022 18/07/2022  
42 202270008488 ĐẶNG VIẾT MỪNG Số 347 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/06/2022 18/07/2022  

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website