Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 06/2022

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 06/2022
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 13/06/2022ĐẾN NGÀY: 18/06/2022
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202270008401 NGUYỄN VĂN HẢI Số 99C/15 Đường Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/06/2022 04/07/2022
2 202270008402 NGUYỄN CƯỜNG Số 29 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 13/06/2022 04/07/2022
3 202270008403 LÊ KIM ANH Số 47 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/06/2022 04/07/2022
4 202270008404 NGUYỄN TÚ KHÔI Số 116/55/3 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 13/06/2022 04/07/2022
5 202270008405 NGUYỄN CÔNG NGUYÊN Số 307/2 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 13/06/2022 04/07/2022
6 202270008406 ĐỖ THỊ NGÂN GIANG Số 11 Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 13/06/2022 04/07/2022
7 202270008407 ĐÀO ĐỨC TRUNG Số 258/24 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/06/2022 04/07/2022
8 202270008408 NGUYỄN PHI XỨNG Số 01 Đường số 3, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/06/2022 04/07/2022
9 202270008409 NGUYỄN ĐÌNH SƠ Số 284 Đường Hoàng Hoa thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/06/2022 04/07/2022
10 202270008410 NGUYỄN PHÚC PHƯƠNG Số 503/5/40 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 13/06/2022 04/07/2022
11 202270008411 LÊ NGỌC THỦY Số 947/63/1A Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/06/2022 04/07/2022
12 202270008412 UÔNG ĐÌNH HƯNG - HÀ THỊ THỦY Số 185/9/5 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 13/06/2022 05/07/2022
13 202270008413 NGUYỄN CỬU LONG Số 78/G6 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/06/2022 05/07/2022
14 202270008414 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Số 449/16 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/06/2022 05/07/2022
15 202270008415 NGUYỄN VĂN HÒA Số 125 Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/06/2022 05/07/2022
16 202270008416 THÁI VĂN HIỆP Số 45/18/25 Đường Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/06/2022 05/07/2022
17 202270008417 LÝ THỊ PHƯƠNG LINH Số 58/3 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/06/2022 05/07/2022
18 202270008418 NGÔ THANH KHIẾT Số 687/5 Đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/06/2022 05/07/2022
19 202270008419 THÂN TRỌNG HUY Số 89/4 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/06/2022 05/07/2022
20 202270008420 NGUYỄN THỊ LIÊM Số 54/5 Đường Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/06/2022 05/07/2022
21 202270008421 TĂNG CHI BẢO Số 102 Đường Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/06/2022 05/07/2022
22 202270008422 TRẦM ĐỊNH Số 112 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/06/2022 06/07/2022
23 202270008423 TRẦM TƯỜNG PHONG Số 110 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/06/2022 06/07/2022
24 202270008424 PHẠM QUỐC HÙNG Số 14/28 Đường Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/06/2022 06/07/2022
25 202270008425 LÊ NGUYỄN KIM HẢI Số 118 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/06/2022 06/07/2022
26 202270008426 ĐÀO ĐỨC DIỄN Số 26/52 Đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/06/2022 06/07/2022
27 202270008427 NGUYỄN MẠNH TUẤN Số 59 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/06/2022 06/07/2022
28 202270008428 THÁI THANH TOÀN Số 127 Đường Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/06/2022 06/07/2022
29 202270008429 PHAN PHƯƠNG NGUYÊN Số 51A Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 15/06/2022 07/07/2022
30 202270008430 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM Số 533/41 Đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/06/2022 07/07/2022
31 202270008431 THÂN VĂN LINH Số 62 Đường Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/06/2022 07/07/2022
32 202270008432 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Số 1056 Âu cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/06/2022 07/07/2022
33 202270008433 VÕ DUY THẮNG Số 154/4/8 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/06/2022 07/07/2022
34 202270008434 PHẠM MINH TRUNG Số 102/40 Đường Phan huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/06/2022 07/07/2022
35 202270008435 VÕ THỊ VÂN Số 37/3 Đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/06/2022 07/07/2022
36 202270008436 NGUYỄN ĐỨC NHƯ DUNG Số 62/1 Đường Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/06/2022 07/07/2022
37 202270008437 TRẦN THỊ THUẬN Số 12 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/06/2022 07/07/2022
38 202270008438 PHAN THỊ BẢY Số 105/27 Đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/06/2022 07/07/2022
39 202270008439 TRẦN VĂN LỘC Số 86/9 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/06/2022 07/07/2022
40 202270008440 LÊ THỊ OANH OANH Số 154/31/8 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/06/2022 08/07/2022
41 202270008441 LÊ VIẾT ĐẠT Số 449/52/1A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/06/2022 11/07/2022
42 202270008442 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Số THỬA 579 TỜ 184 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/06/2022 11/07/2022
43 202270008443 NGUYỄN THỊ CHINH Số ĐẤT TRỐNG Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 17/06/2022 11/07/2022
44 202270008444 LÊ SINH ĐỒNG Số 72/13 Đường Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 17/06/2022 11/07/2022
45 202270008445 VƯU NGÂN CƯỜNG Số B3/7 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/06/2022 11/07/2022
46 202270008446 NGUYỄN HỒNG DŨNG Số 66/19/34/5 Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 18/06/2022 11/07/2022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website