Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 07/2022

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 07/2022
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 27/06/2022ĐẾN NGÀY: 02/07/2022
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202270008489 PHAN TỪ LÂM Số 338/59 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
2 202270008490 ĐỖ VĨNH KHANG Số 180 Đường Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 27/06/2022 18/07/2022
3 202270008491 NGÔ KIM LOAN Số 1073/60 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
4 202270008492 NGUYỄN VĂN LỤC - HUỲNH MỸ HẢO - ĐÀO NGỌC HƯNG - NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Số 485-487 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
5 202270008493 TRẦN ĐỨC TOẠI Số 52/76 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
6 202270008494 LÊ PHẠM ĐỨC THIỆN Số 58/74 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
7 202270008495 NINH XUÂN PHƯƠNG Số 405 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
8 202270008496 LÊ HỒNG THÁI Số 49/6 Đường Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 27/06/2022 18/07/2022
9 202270008497 NGUYỄN CHÂU Số 985/91 Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
10 202270008498 LÊ VĂN DŨNG Số 274/9 Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
11 202270008499 TRẦN LÊ DUY Số 29 Đường Tống Văn Hên, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
12 202270008500 LÊ NGỌC CHƯƠNG Số 82/10 Đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 27/06/2022 18/07/2022
13 202270008501 LÊ HÙNG DŨNG Số 58/91/17 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 18/07/2022
14 202270008502 NGUYỄN TUẤN ANH Số 3 Đường Lộc Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 27/06/2022 19/07/2022
15 202270008503 ĐÀO ĐỨC BẢO Số 22 Đường Nguyễn Tử Nha, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/06/2022 19/07/2022
16 202270008504 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN Số 572/19/4 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/06/2022 19/07/2022
17 202270008505 ĐOÀN NGỌC MINH ĐỨC Số 61/17/24 Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/06/2022 19/07/2022
18 202270008506 LÊ VĂN THẤN Số 6 Đường số 5, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/06/2022 19/07/2022
19 202270008507 HUỲNH THỊ MỚI Số THỬA 6 TỜ 50 Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/06/2022 19/07/2022
20 202270008508 VŨ THỊ BÍCH HUYỀN Số 28/18 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/06/2022 20/07/2022
21 202270008509 VŨ THỊ BÍCH HUYỀN Số 28/20 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 28/06/2022 20/07/2022
22 202270008510 PHAN TÁ NGHĨA Số 139/23 Đường Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/06/2022 20/07/2022
23 202270008511 NGUYỄN THÀNH LUÂN Số 95/20 Đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/06/2022 20/07/2022
24 202270008512 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - NGUYỄN THỊ MINH - NGUYỄN THỊ THANH BÌNH - NGUYỄN VĂN THỊNH - NGUYỄN VĂN QUANG - NGUYỄN THỊ THU - NGUYỄN THỊ THU THANH Số 86/73 Đường Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 29/06/2022 20/07/2022
25 202270008513 NGUYỄN THỊ HỒNG TIẾN Số 15/26 Đường Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/06/2022 20/07/2022
26 202270008514 MẠC KIM PHỤNG Số 536/27/13 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/06/2022 20/07/2022
27 202270008515 NGUYỄN NGỌC TRUNG Số 80/37A Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 29/06/2022 20/07/2022
28 202270008516 NGUYỄN THỊ TƯƠI Số 83/21 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/06/2022 20/07/2022
29 202270008517 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG Số 118/127C/19 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/06/2022 20/07/2022
30 202270008518 TRẦN THẾ TIẾN Số 288 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 21/07/2022
31 202270008519 NGUYỄN THỊ BÔNG Số 1017 Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 21/07/2022
32 202270008520 HUỲNH LỆ KHANH Số 24 Đường Quảng Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 21/07/2022
33 202270008521 LÊ TIẾN ĐẠT Số 58/176 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 21/07/2022
34 202270008522 LÊ THỊ NGỌC GIÀU Số 207/2/10C Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 30/06/2022 21/07/2022
35 202270008523 HỒ CÔNG THẮNG Số 196/1/8 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 30/06/2022 21/07/2022
36 202270008524 NGUYỄN THỊ THU HÀ Số 10 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 21/07/2022
37 202270008525 ĐỖ THANH SƠN Số 108/68/2 Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 30/06/2022 21/07/2022
38 202270008526 VÕ THỊ KIỀU MY Số 56/10A Đường Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 21/07/2022
39 202270008528 GIÁP VĂN VÂN Số 24 Đường Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/06/2022 22/07/2022
40 202270008529 VƯƠNG THỊ LỆ Số 107/1A Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 30/06/2022 22/07/2022
41 202270008530 NGUYỄN THỊ TÁNH Số 43/5 Đường Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 22/07/2022
42 202270008531 ĐÀO TẤT THẮNG Số 8 Đường Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 01/07/2022 22/07/2022
43 202270008532 NGUYỄN QUANG TÚ Số 766B/89 Đường Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 22/07/2022
44 202270008533 HỒ THANH ĐỊNH Số 40/25 Đường Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 01/07/2022 22/07/2022
45 202270008534 ĐẶNG THỊ KIM LAN Số 476 Âu cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 22/07/2022
46 202270008535 TRẦN THỊ THANH THẢO Số 41/5 Đường Nghĩa Hoà, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 22/07/2022
47 202270008536 PHẠM VĂN HÀ Số 74 Đường Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 01/07/2022 22/07/2022
48 202270008537 HUỲNH THỊ KIM TƯƠI Số 15 Đường Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 22/07/2022
49 202270008538 VŨ TRẦN ĐÌNH THIỆU Số 373/95/32 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 01/07/2022 22/07/2022
50 202270008539 MAI THỊ LỆ THỦY Số 571/22 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 01/07/2022 25/07/2022
51 202270008540 TRẦN THỊ VƯỢNG Số 9/6/3 Chử Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 25/07/2022
52 202270008541 TRẦN NGỌC OÁNH Số 3 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 25/07/2022
53 202270008542 HỒ TRỌNG NHƠN Số 116/109 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 01/07/2022 25/07/2022
54 202270008543 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Số 157 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 02/07/2022 25/07/2022
55 202270008544 CAO THỊ ÁNH TUYẾT Số 87/23/8 Đường Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 02/07/2022 25/07/2022
56 202270008545 TRẦN THỊ THU LINH Số 86 Đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 02/07/2022 25/07/2022
57 202270008546 LÊ LƯƠNG THÙY HƯƠNG Số 687/59/10 Đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 02/07/2022 25/07/2022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website