Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2022 (TỪ NGÀY 29/06/2022 ĐẾN NGÀY 06/07/2022)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2022 (TỪ NGÀY 29/06/2022 ĐẾN NGÀY 06/07/2022)
SỐ
 TT
SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY
1 202270008388 LÊ THỤC QUYÊN Số 185  Đường Bạch Đằng 2  2 637 01/07/2022
2 202270008400 HOÀNG THẾ LONG Số THỬA 616 TỜ 133 Đường Nguyễn Sỹ Sách 15 638 01/07/2022
3 202270008413 NGUYỄN CỬU LONG Số 78/G6 Cộng Hòa 4 639 01/07/2022
4 202270008419 THÂN TRỌNG HUY Số 89/4 Nguyễn Hồng Đào  14 640 01/07/2022
5 202270008404 NGUYỄN TÚ KHÔI Số 116/55/3 Thiên Phước 9 641 04/07/2022
6 202270008405 NGUYỄN CÔNG NGUYÊN Số 307/2 Bàu Cát 12 642 04/07/2022
7 202270008420 NGUYỄN THỊ LIÊM Số 54/5 Đồng Đen 14 643 04/07/2022
8 202270008427 NGUYỄN MẠNH TUẤN Số 59 HOÀNG VIỆT 4 644 06/07/2022
9 202270008424 PHẠM QUỐC HÙNG Số 14/28 VĂN CHUNG 13 645 06/07/2022
10 202270008428 THÁI THANH TOÀN Số 127 THÀNH MỸ 8 646 06/07/2022
11 202270008429 PHAN PHƯƠNG NGUYÊN Số 51A GIẢI PHÒNG 4 647 06/07/2022
12 202270008431 THÂN VĂN LINH Số 62 TRUNG LANG 12 648 06/07/2022
13 202270008434 PHẠM MINH TRUNG Số 102/40 PHAN HUY ÍCH 15 649 06/07/2022
14 202270008437 TRẦN THỊ THUẬN Số 12 CỘNG HÒA 4 650 06/07/2022
15 202270008440 LÊ THỊ OANH OANH Số 154/31/8 CỐNG LỞ 15 651 06/07/2022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website