Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2022 (TỪ NGÀY 23/06/2022 ĐẾN NGÀY 29/06/2022)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2022 (TỪ NGÀY 23/06/2022 ĐẾN NGÀY 29/06/2022)
SỐ
 TT
SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY
1 202270008348 BÙI THẾ DÂN Số 14/11 Bàu Bàng 13 611 23/06/2022
2 202270008353 VŨ DUY THIỆN Số 19 Nguyễn Tử Nha 12 612 23/06/2022
3 202270008354 NGUYỄN THANH SƠN Số 766/16/19/45 Cách Mạng Tháng 8  5 613 23/06/2022
4 202270008356 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN Số 64 Tân Canh  1 614 23/06/2022
5 202270008361 LÊ LINH NHIỆM Số THỬA 518 TỜ 135 Huỳnh Lan Khanh 15 615 23/06/2022
6 202270008363 MAI THỊ THÌN Số 766/92/10 Cách Mạng Tháng Tám  5 616 23/06/2022
7 202270008364 NGUYỄN TRUNG HẢI Số 45/30 Đường Lê Văn Huân 13 617 23/06/2022
8 202270008366 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Số 89/1A Đường Phan huy Ích 15 618 23/06/2022
9 202270008368 VŨ THỊ THANH HUỆ Số 62/17B Đường Nhất Chi Mai 13 619 23/06/2022
10 202270008392 TRẦN THỊ CHIỀNG Số 371/61 Đường Trường Chinh 14 620 23/06/2022
11 202270008393 TRẦN THỊ CHIỀNG Số 82/16 Đường Nguyễn Hồng Đào 14 621 23/06/2022
12 202270008358 TRẦN THÊM SANG Số 82/49B Đường Huỳnh Văn Nghệ 15 622 27/06/2022
13 202270008359 MAI PHƯỚC LỘC Số 87/82A Đường Nguyễn Sỹ Sách 15 623 27/06/2022
14 202270008371 TRƯƠNG VĂN TÀI Số 58/2 Đường Ni Sư Huỳnh Liên 10 624 27/06/2022
15 202270008375 NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC Số 536/47/3A Đường Âu Cơ 10 625 27/06/2022
16 202270008379 VŨ NGỌC TÚ Số 45/25/37 Đường Trần Thái Tông 15 626 27/06/2022
17 202270008373 LE THUY VY Số 60 Đường Cửu Long  2 627 28/06/2022
18 202270008377 TRƯƠNG VĂN KHÁNH Số 1007/77/9 Đường Lạc Long Quân 11 628 28/06/2022
19 202270008378 MAI NGỌC HƯNG Số 789 Đường Cách mạng tháng 8  6 629 28/06/2022
20 202270008380 ĐĂNG VĂN XUYÊN Số 139/11A Đường Năm Châu 11 630 28/06/2022
21 202270008396 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Số 36 Đường Thiên Phước  9 631 29/06/2022
22 202270008406 ĐỖ THỊ NGÂN GIANG Số 11 Tân Canh 1 632 29/06/2022
23 202270008410 NGUYỄN PHÚC PHƯƠNG Số 503/5/40 Phạm Văn Bạch 15 633 29/06/2022
24 202270008412 UÔNG ĐÌNH HƯNG - HÀ THỊ THỦY Số 185/9/5 Nguyễn Phúc Chu 15 634 29/06/2022
25 202270008416 THÁI VĂN HIỆP Số 45/18/25 Tân Trụ 15 635 29/06/2022
26 202270008417 LÝ THỊ PHƯƠNG LINH Số 58/3 Ni Sư Huỳnh Liên 10 636 29/06/2022
               

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website