Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2022 (TỪ NGÀY 20/07/2022 ĐẾN NGÀY 26/07/2022)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2022 (TỪ NGÀY 20/07/2022 ĐẾN NGÀY 26/07/2022)
SỐ
 TT
SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY
1 202270008503 ĐÀO ĐỨC BẢO Số 22 Đường Nguyễn Tử Nha 12 707 19/07/2022
2 202270008531 ĐÀO TẤT THẮNG Số 8 Đường Cộng hòa  4 708 21/07/2022
3 202270008538 VŨ TRẦN ĐÌNH THIỆU Số 373/95/32 Đường Lý Thường Kiệt  9 709 21/07/2022
4 202270008539 MAI THỊ LỆ THỦY Số 571/22 Đường Phạm Văn Bạch 15 710 21/07/2022
5 202270008540 TRẦN THỊ VƯỢNG Số 9/6/3 Chử Đồng Tử  7 711 21/07/2022
6 202270008530 NGUYỄN THỊ TÁNH Số 43/5  Đường Trần Thị Trọng 15 712 21/07/2022
7 202270008542 HỒ TRỌNG NHƠN Số 116/109 Đường Thiên Phước  9 713 21/07/2022
8 202270008544 CAO THỊ ÁNH TUYẾT Số 87/23/8 Đường Bành Văn Trân  7 714 21/07/2022
9 202270008545 TRẦN THỊ THU LINH Số 86 Đường Hồng Hà  2 715 21/07/2022
10 202270008546 LÊ LƯƠNG THÙY HƯƠNG Số 687/59/10 Đường Lạc Long Quân 10 716 21/07/2022
11 202270008555 ĐOÀN VĂN MINH Số 87/57/4/1 Đường Nguyễn Sỹ Sách 15 717 21/07/2022
12 202270008557 CAO XUÂN HUY Số 21/2 Đường Giải Phóng  4 718 25/07/2022
13 202270008559 ĐINH HỒNG DÂN Số 154/5/16/11 Đường Nguyễn Phúc Chu 15 719 25/07/2022
14 202270008562 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO Số 737/48/5 Đường Lạc Long Quân 10 720 25/07/2022
15 202270008563 NGUYỄN VĂN SÁU Số 100/3/8 Đất Thánh  6 721 25/07/2022
16 202270008565 ĐẶNG NGỌC PHÁT Số 1A/13 Đường Bạch Đằng  2 722 25/07/2022
17 202270008567 HỒ VĂN NGỌC Số 84 Đường Nguyễn Bá Tòng 11 723 25/07/2022
18 202270008569 ĐOÀN THỊ NGUYỄN HƯƠNG Số 536/43/2C Đường Âu Cơ 10 724 25/07/2022
19 202270008571 TẠ ANH SƠN Số 55/19J Đường Nguyễn Phúc Chu 15 725 25/07/2022
20 202270008574 NGUYỄN VĂN DŨNG Số 202/3C Đường Phạm Văn Hai  5 726 25/07/2022
21 202270008575 PHẠM THỊ LAN ANH Số 45 Đường Bàu Cát 3 14 727 25/07/2022
22 202270008592 NGUYỄN PHÚC TOÀN Số 122/11 Đường Phạm Văn Bạch 15 728 25/07/2022
23 202270008595 TRẦN THỊ MINH HƯNG Số 154/4/47/5 Đường Nguyễn Phúc Chu 15 729 25/07/2022
24 202270008602 LÊ THỊ PHƯƠNG Số 870/30/12 Đường Lạc Long Quân  8 730 25/07/2022
25 202270008604 CAO THỊ HOÀNG THANH TRÚC Số 39/8A Đường Hoàng Bật Đạt 15 731 25/07/2022
26 202270008609 ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG Số 96 Đường Trần Thái Tông 15 732 25/07/2022
27 202270008612 VŨ NGỌC KHANH Số 58/13 Đường Nguyễn Minh Hoàng 12 733 25/07/2022
28 202270008613 HUỲNH THANH VÂN Số 145/16 Đường Phạm Văn Hai  5 734 25/07/2022
29 202270008554 NGUYỄN HỒNG CÁT Số 12A Đường Cộng hòa  4 735 26/07/2022
30 202270008570 NGUYỄN CÔNG CHÍNH Số 166/15 Đường Trần Văn Dư 13 736 26/07/2022
31 202270008579 VŨ VĂN CƯỜNG Số 118/127A/45 Đường Phan Huy Ích 15 737 26/07/2022
32 202270008581 TRẦN THỊ THU THỦY Số 108/4 Đường Cộng hòa  4 738 26/07/2022
33 202270008582 TRẦN HỮU QUỐC Số 471/9/36 Đường Phạm Văn Bạch 15 739 26/07/2022
34 202270008615 VƯƠNG TRẦN TRANG Số 184 Đường Hồng Lạc 11 740 26/07/2022
35 202270008627 HUỲNH NGỌC HẢI Số 34/23/2A Cống Lở 15 741 26/07/2022
36 202270008637 NGUYỄN NGỌC HIỆP Số 49/6  TRƯƠỚC TRƯỜNG MẦM NON 10 742 26/07/2022

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Liên kết Website Liên kết Website