Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn quận. 

Tập tin đính kèm tại đây.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website