Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thanh tra quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng.  

       Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022.

       Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-TTQ ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra quận về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11”.

 

       Thanh tra quận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Mục đích là nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại đơn vị và chủ động phòng ngừa và khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức về phòng, chống tham nhũng; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng có thể phát sinh tại đơn vị.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA