Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình

         

        Ngày 14/4/2023, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 08/QĐ-TTQ ngày 04/4/2023 của Chánh Thanh tra quận Tân Bình tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình.

         Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra quận Tân Bình, bà Ung Thị Minh Trang – Phó Chánh Thanh tra - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 08/QĐ-TTQ ngày 04/4/2023 của Chánh Thanh tra quận; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

        Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra quận, đơn vị sẽ chỉ đạo các công chức, viên chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

THANH TRA QUẬN TÂN BÌNH.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA