Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Quyết định kiện toàn Danh sách Cộng tác viên Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình năm 2020

Quyết định kiện toàn Danh sách Cộng tác viên Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình năm 2020. Tải văn bản toàn văn tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website