Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Nghị định 55/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại

Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Nghị định gồm 05 chương 21 điều.

          Theo đó, trình tự, thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như sau:

          - Tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án;

          - Xác định cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại có trách nhiệm trong thi hành án;

          - Triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân để thông báo, yêu cầu thi hành án;

          - Hồ sơ thi hành án;

          - Công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp;

          - Kiểm tra giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án;

          - Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp.

Nghị định 55/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020./.

(Tải Nghị định tại đây)

                                                                                   Phòng Văn hóa và Thông tin quận


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website