Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Hội nghị “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” với chủ đề : Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Sáng thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường lớn của Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình,  Phòng Tư pháp phối hợp với Công an quận, Văn phòng HĐND và UBND tổ chức Hội nghị “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/1”  với chủ đề: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành” có 317 người tham dự bao gồm:

        1. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận;

2. Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UB.MTTQ, Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy Quân sự, công chức Tư pháp 15 phường;

3. Mỗi phường cử Cảnh sát khu vực, Bảo vệ dân phố, Dân quân thường trực;

4. Công an quận, Quân sự quận, Phòng Tư pháp , VP.HĐND&UBND quận;

5. Báo cáo viên pháp luật quận.

        Tại hội nghị, Ông Nguyễn Đình Thích Thạc sĩ, Giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, báo cáo chuyên đề về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành cùng những tình huống thực tiễn, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, chiến sĩ phụ trách công tác nói trên... , từ đó nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website