Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN RÀ SOÁT, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH VÀ THÀNH PHỐ

Xem Quyết định tại đây, Văn bản.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website