Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018

         Qua quá trình rà soát theo yêu cầu của Sở Tư pháp, UBND quận Tân Bình đã ban hành Báo cáo số 276/BC-TP ngày 21/6/2018 về rà soát Luật Tiếp cận thông tin, để báo cáo về sở Tư pháp./.

(kết quả cụ thể kèm theo văn bản)

                                                                                  CTV. Lê Văn Ngọc

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website