Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018

Qua quá trình rà soát theo yêu cầu của Sở Tư pháp, UBND quận Tân Bình đã ban hành Văn bản số 383/UBND-NC ngày 08/3/2018 về rà soát văn bản QPPL quy định về chế độ hội họp, để báo cáo về sở Tư pháp./.

(kết quả cụ thể kèm theo văn bản)

                                                                                  CTV. Huỳnh Thị Diễm Trang


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website