Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ủy ban nhân dân Phường 2, 3, 4 và 5 phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Công văn số 95/UBND-NCPC ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tiếp tục triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức, cán bộ chiến sĩ đang công tác đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và  Kịp thời phổ biến, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc cập nhật, triển khai thi hành Luật, Nghị định. Vào lúc 14 giờ ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân Phường 2, 3, 4 và 5 đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường, an ninh trật tự. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn của các Phường 2, 3, 4 và 5.

Đến tham dự buổi tập huấn có bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Thành phố đồng thời là báo cáo viên của buổi tập huấn; Các ông bà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2, 3, 4 và 5 cùng hơn 80 cán bộ, công chức, chiến sĩ đang công tác đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Sở Tư pháp đang báo cáo trong buổi tập huấn.

Cán bộ, công chức, chiến sĩ đang công tác đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Phường 2, 3, 4 và 5 tham dự buổi tập huấn.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA