Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực từ 31-12-2023, Bộ Công an đã đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan không gây phiền hà cho người dân. Các giao dịch của người dân liên quan tới các thủ tục hành chính hay các giao dịch dân sự chuyển sang môi trường số, ứng dụng công nghệ trong quá trình giao dịch. Nhằm tuyên truyền những quy định liên quan thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP, Công an quận Tân Bình thông tin những nội dung quy định liên quan, cụ thể như sau:

Theo báo cáo của Bộ Công an, giai đoạn trước ngày 1-7-2021, các bộ, ban, ngành có hơn 110 thủ tục hành chính (TTHC) yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và 83 TTHC sử dụng thông tin về nơi cư trú. Từ ngày 1-7-2021 đến nay, mặc dù bộ, ngành, địa phương đã rà soát, sửa đổi, không quy định sổ hộ khẩu trong thực hiện TTHC, nhưng vẫn còn 42 TTHC yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú. Ở nhiều địa phương, hầu hết các TTHC vẫn yêu cầu công dân phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi cư trú để thực hiện TTHC.

Trên thực tế, rất nhiều hộ gia đình sau khi nộp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho cơ quan công an để lưu trữ thì gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các TTHC. Mặc dù đã được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip nhưng các cơ quan vẫn yêu cầu nộp bản sao y có chứng thực sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú để thực hiện các TTHC.

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 cũng nêu rõ: cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, các bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ thông tin trên CCCD, thông tin trên số định danh cá nhân để xác nhận thông tin về cư trú khi giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự, không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Trước khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực, công dân cần cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, khẩn trương làm CCCD gắn chip, bởi những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dựa trên mã định danh cá nhân thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định sửa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; trong đó, đã bổ sung quy định nhiều cách thức được ưu tiên để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Các phương thức giao dịch thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

- Sử dụng CCCD gắn chip. Khi công dân xuất trình CCCD, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên CCCD.

- Sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD có gắn chip.

- Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ.

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự.

- Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự.

- Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

- Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, thì người được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ CCCD, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú từ ngày 01/01/2023

Từ ngày 01/01/2023, người dân có thể dùng một trong bốn loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú để làm một số thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Từ ngày 01/01/2023: 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú. Đó là: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị người dân liên hệ Công an phường nơi cư trú hoặc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình, số điện thoại: 028 – 38443675 để được tư vấn, hỗ trợ./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA