Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông tin Kết quả Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2022” trên địa bàn quận Tân Bình

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2022”. Giao Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban Thường vụ Quận đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường 1, 2, 10, 11 tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2022”.

Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2022” được diễn ra từ 08 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2022 đến 18 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên đường link Google form thu hút được 506 bài dự thi, là hòa giải viên thuộc các tổ hòa giải của 15 phường trên địa bàn quận Tân Bình.

Sau thời gian tổ chức chấm bài dự thi và tổng hợp kết quả điểm thi, Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận thông tin kết quả Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2022” trên địa bàn quận Tân Bình, cụ thể gồm: 13 giải cá nhân có kết quả tốt nhất và có số dự đoán gần chính xác nhất. Giải nhất thuộc về ông Phan Anh Kỳ là Hòa giải viên tổ hòa giải số 3, Phường 12; Giải nhì thuộc về bà Lê Thị Vượng là Hòa giải viên tổ hòa giải số 1, Phường 3; Giải ba thuộc về bà Vũ Thị Hiền là Hòa giải viên tổ hòa giải số 3, Phường 12 và 10 Giải khuyến khích thuộc về các ông, bà hòa giải viên của các Phường: 3, 6, 10, 11. Ngoài ra, ban tổ chức khen thưởng 03 tập thể đơn vị có nhiều thí sinh tham gia dự thi và đạt giải gồm: Ủy ban nhân dân Phường 3; 10, 12.

Phần tổng kết và phát thưởng của Hội thi sẽ được tổ chức chung trong các Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình năm 2022./.

CTV: Lê Văn Ngọc.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA