Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

THÔNG TIN HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV

Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị và địa phương thông tin Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV để các đơn vị truyền thông sâu rộng tại đơn vị, địa phương và người dân./.

 

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA