Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tài liệu tuyên truyền quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu tuyên truyền quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố

Thông tin chi tiết download tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA