Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tài liệu tuyên truyền quy định của pháp luật về tội phản bội Tổ quốc, bạo loạn, khủng bố, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng

Trích Bộ Luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Thông tin chi tiết download tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA