Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình triển khai Về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Được sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp ban hành Công văn số 72/TP ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình.

Xem và tải file tại đây:

- File Văn bản số 72/TP ngày 06/02/2023.

- File Văn bản số 152/HĐPH ngày 16/01/2023.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA

Không tồn tại video