Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 5 Tuyên truyền pháp luật về Luật căn cước công dân, Luật cư trú và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 23/6/2022, MTTQ phối hợp UBND Phường 5 tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật về Luật căn cước công dân, Luật cư trú và Nghị quyết Đại hội MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bà Lê Thị Thu Trà - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận - báo cáo viên tuyên truyền về những nội dung như : Quy định về quyền nhân thân và nghĩa vụ của công dân; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân (số thẻ căn cước công dân, giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân, độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân); trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp thực hiện chủ trương cấp thẻ căn cước công dân thay thế chứng minh thư nhân dân; những điểm mới của Luật cư trú, Nghị quyết Đại hội MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2022 với tiêu đề Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA