Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 5 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 về thực hiện ngày pháp luật tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi. Ủy ban nhân dân Phường 5 tổ chức hội nghị Ngày pháp luật tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi. Tham dự hội nghị có 78 lượt người cao tuổi trên địa bàn phường. Báo cáo viên là bà Nguyễn Thị Lương – Trưởng ban đại diện Người cao tuổi quận Tân Bình.

Bà Nguyễn Thị Lương – Trưởng ban đại diện Người cao tuổi quận Tân Bình tuyên truyền tại Hội nghị

Qua buổi tuyên truyền, giúp hiểu rõ thêm vai trò của người cao tuổi trong xã hội là một nguồn lực rất quan trọng và không thể thiếu. Người cao tuổi có trình độ, kiến thức, kĩ năng chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người cao tuổi luôn có tinh thần cống hiến, góp sức hết mình cho sự phát triển của đất nước. Nhiều người cao tuổi hiện đang giữ các chức vụ cao trong các tổ chức chính trị, là “đầu tàu” định hướng, có tiếng nói quyết định trong nhiều chính sách quan trọng của quốc gia.

Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khoẻ, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi người cao tuổi chết. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi phải cùng nhau hợp tác trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.

Người viết tin: Lê Văn Cường

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA