Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 5 tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng dẫn triển khai ứng dụng phần mềm VSSID-BHXH số

          Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 5 phối hợp Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình về tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng dẫn triển khai ứng dụng phần mềm VSSID-BHXH số.

             Ngày 04/11/2022, tại Hội trưởng Ủy ban nhân dân Phường 5, Ủy ban nhân dân Phường 5 phối hợp Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình về tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng dẫn triển khai ứng dụng phần mềm VSSID-BHXH số, báo cáo viên hội nghị là bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó giám đốc bảo hiểm xã hội quận Tân Bình.

   

  

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Phó giám đốc bảo hiểm xã hội quận Tân Bình báo cáo tại hội nghị

 

      Qua buổi tuyên truyền, báo cáo viên thực hiện tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng dẫn triển khai ứng dụng phần mềm VSSID-BHXH số đến nhân dân trên địa bàn phường, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường, ban điều hành 5 khu phố, 68 tổ dân phố, giúp người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nắm rõ các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cách thức cài đặt và sử dụng phần mềm VSSID-BHXH số, giúp người dân hiểu rõ bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hệ thống bảo hiểm xã hội có các ý nghĩa về  bảo đảm quyền lợi cho người lao động trên cơ sở đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật với phương thức đó, người lao động phải có đóng góp vào quỹ Bảo hiểm xã hội mới được quyền lợi Bảo hiểm xã hội. Còn mối quan hệ giữa mức đóng và quyền lợi được hưởng lại chịu sự ràng buộc của các nguyên tắc đó là, nguyên tắc đoàn kết tương trợ chia sẻ rủi ro (thể hiện ở chính sách bảo hiểm y tế và các chế độ khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…), nguyên tắc tương quan giữa đóng và hưởng có sự can thiệp nhờ cách thức phân phối lại mang tính xã hội như chế độ hưu trí, tử tuất theo quy định của pháp luật.

 

Ủy ban nhân dân Phường 5.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA