Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM

Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai!
Trẻ em là mầm non, tương lai của đất nước. Hiện nay, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có một bộ phận trẻ em đang bị bạo hành, xâm hại….Để giúp cho các em thiếu nhi nắm và hiểu rõ hơn quyền lợi của mình. Ngày 31/5/2023, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè phường 12 tổ chức tuyên tuyền Luật trẻ em năm 2016.
Tham dự chương trình có sự hiện diện của các đống chí lãnh đạo: Ông Tô Hoàng Hôn, Bí thư Đoàn Phường, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo sinh hoạt hè Phường; Luật sư Trần Vân Linh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Phường, Thành viên ban chỉ đạo sinh hoạt hè Phường, Báo cáo viên chương trình cùng đại diện cấp ủy các chi bộ, Ban Điều hành khu phố, bậc phụ huynh và hơn 100 em thiếu nhi.


Tại buổi tập huấn, các em thiếu nhi được Luật sư Trần Vân Linh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Phường, Thành viên ban chỉ đạo sinh hoạt hè Phường phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trẻ em gồm: quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh tìm hiểu pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của bản thân, góp phần cùng gia đình và nhà trường giáo dục các em là con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

                                                                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA