Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG TRƯỜNG HỌC

Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/ 2019

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong đối tượng học sinh. Sáng ngày 15/9/2022, Ủy ban nhân dân phường 12 phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho đối tượng học sinh tiểu học.

Hoạt động tuyên truyền đã nhận được sự tham gia hưởng ứng và tương tác tích cực của các em học sinh, tham gia phát biểu, trả lời các câu hỏi của báo cáo viên về Luật An toàn giao thông. Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; qua đó, tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

Đồng thời, đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 11/9).

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA